İNSAN

İNSAN

MOYAP, başarısının eğitimli, deneyimli, motivasyonu yüksek ve şirket hedeflerine maksimum seviyede katkı sağlamayı isteyen dinamik bir ekip ile gerçekleşebileceğinin farkındadır. Çalışanlarını bu kriterlere uyan, başarılı olma arzusu yüksek bireylerden seçmeye gayret gösterir.

Bununla birlikte ekibinin başarılı olmasına destek olmak, onların yaptıkları işten ve çalıştıkları şirketten mutlu olmalarını sağlamak amacıyla;

  • Şeffaf ve etik yönetim politikaları benimser,
  • Gerçekçi ama büyüme hedeflerine uygun bireysel ve toplam şirket hedefleri belirler ve bunu ekibi ile paylaşır,
  • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan strateji, süreç, teknoloji ve alt yapının kurulmasını sağlar, bunların belirlenmesinde çalışanlarının görüşlerine önem verir ve katkıda bulunmalarını ister,
  • Çalışanlarına ihtiyaç duydukları eğitim ve gelişim olanaklarını sunar,
  • Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi kadar çalışanlarının bireysel hedeflerine ulaşmaları için de gerekli desteği verir,
  • Tüm çalışanlarının iş ve özel yaşam dengesine saygı gösterir.

MOYAP’ın genişleyen organizasyonunda yer almak isterseniz lütfen güncel özgeçmişinizi info@moyap.com adresine iletiniz. Tüm başvurular gizlilik içerisinde değerlendirilecektir.